İmam Şafiî'nin (radıyallâhu anhu) şöyle dediği rivayet edilir:
"Sizlerden biriniz konuşmak isterse, sözü hususunda düşünmelidir. Eğer menfaat (dinî veya dünyevî açıdan bir yarar, fayda) ortaya çıkarsa konuşsun ve (söylenecek sözün menfaatı var mı yok mu hususunda) şüphe edecek olursa o zaman (söylenecek sözün menfaatı olduğu) ortaya çıkıncaya kadar konuşmasın."