Şeyh sühreverdi maktul güzel sözleri...

Yalnızlık, kötü arkadaştan hayırlıdır.


Demir mıknatısa aşıktır. Hep ona doğru koşar, zaferde sabıra aşıktır ve devamlı ona koşar.


Şeyh şahabeddin sühreverdi maktul