Sufyan bin Uyeyne Hz.


İnsanların En Cahili ; Bildigi Şeyi Tatbik Etmeyendir.

İnsanların En Alimi ; Bildigi İle Amel Edendir...

İnsanların En Efdali İse ;Allah'a Karşı En Fazla Huşu Duyan Kimsedir.....