İmam Gazali'den Anlamlı Ve Güzel Nasihatler


Oğlum! Şu ibadetinde mutlak surette kalbini teyakkuz halinde bulundur, aklın ve kalbin başka yerde olmasın! Bunlar, Kur'an-ı Kerim okurken, Rabbini zikrederken ve namaz kılarken Bu halde bir an bile aklını ve gnln başka yere verme Allah'ın huzurunda olduğunu unutma! Yoksa ynn kıbleye evirip de, aklın başka şeyler peşinde olursa, bunun değeri zaafa uğrar Ynn İslam'ın doğduğu ilk mabed olan Kabe'ye, kalbini de Hazreti Allah'a bağla! Ayrıca ariflerden olmak istersen; skutun fikir, bakışın ibret ve dileğin taat olsun Zira bu haslet, ariflerin alametidir

Oğlum! Kul borcundan son derece sakın! Bir kuruş bor yznden, kabul olmuş pek ok ibadetin sevabı gider Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, borlu olarak lenlerin namazını kılmazdı Bundan maksadı, zengini merhamete getirip alacağını bağışlatmaktı Mmin, bor yaparken fuzuli yere borca girmez Lakin zarureten borlanırsa ve demek niyetiyle alırsa, Allah Teala ona yardımcı olur Hatta demenin gayreti iinde olup da borcunu deyemeden lrse, kıyamette de Allah yardımcısı olur
Belaya da şkretmek lazımdır Çnk kfr ve gnahlardan başka bela yoktur ki, iinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın! Allah, senin iyiliğini, senden daha iyi bilir Şer zannettiğin ok şey vardır ki senin iin hayırdır Hayır zannettiğin ok şey vardır ki senin iin şerdir En selamet yol, ilahi takdire razı olman, her hale şkr diyebilmendir

Oğlum! Son derece dikkat edeceğin bir cihet varsa, o da kimler ile dşp kalktığındır Şunu iyi bil ki bir sepet sağlam elma, iindeki bir rk elmayı sağlama ıkartamaz Fakat bir rk elma, hepsini rtr Bunun iin daima salihlerle dşp kalk!
İyi arkadaş da, gl yağı satana benzer, ya satın alırsın, ya o sana biraz srer veya hi olmazsa yanında bulunduğun mddete gzel koku taşırsın Kişi sevdikleri ile beraberdir Dnyada kimi sever ve kim ile dşp kalkarsan kıyamette onunla haşrolunursun O halde ilmi ile amel eden alimlerin ve salihlerin sohbetine devam et!

Oğlum! Hayatta her şey Allah'ın taksimi iledir Allah; kimini zengin, kimini yoksul, kimini sağlam, kimini sakat, kimini alim ve kimini cahil kılmıştır Dnyanın dzeni ancak byle sağlanır Kendinden dşk kimseleri grdn vakit, bbrlenip onları hakir grme! Sen onların yerinde, onlar da senin yerinde olabilirdi İşte bunu dşnerek yoksullar ile arkadaş ol! Onlara karşı daima alak gnll olmaya alış! İnsanlık ve İslmlık vakarını koru! Saadet ancak byle elde edilir Dnya ve ahirette huzur istersen, kimseyi incitme! Senden gencini grdn vakit; "Bunun gnahı benden az", senden yaşlısını grdn vakit; "Bunun sevabı benden ok, bilmediğim tarafları ile benden daha faziletlidir" dşncesi ile onlara bak! Bir alim grdnde; "Bunun ilmi var, kendisini kurtarır", senden cahilini grdnde; "Bu bilmez, Allah onu bağışlar", diye dşn! Hatta bir kafir grdn vakit, son nefes belli olmadığından; "Allah Teala buna hidayet nasip ederse, btn gnahları bağışlanmış ve tertemiz olarak ilahi huzura ıkabilir Acaba benim son nefesim ne olur?" diye akıbetini dşn! Kendini ne kadar tanır ve ne kadar dşk grrsen, Allah katında o nisbette mevki kazanırsın
Oğlum! Elinden geldiği kadar din kardeşlerinin ihtiyalarını karşıla! Zira Rasl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur:
"Kim mmin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah Teala da onun bir ihtiyacını giderir" (Buhari, Mezalim, 3)
Diğer bir hadis-i şerifte Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuşlardır:
"Kim bir mslmanın ayıbını rterse, Allah Teala da dnya ve ahirette onun ayıbını rter" (Mslim, Birr, 72)
Aklı olan kimse nefsine demelidir ki: "Benim sermayem, yalnız mrmdr Başka bir şeyim yoktur Bu sermaye, o kadar kıymetlidir ki, verilen her nefes, artık hibir şekilde ele gemez Nefesler sayılıdır ve azalmaktadır" O halde, nefeslerini iyi değerlendir ve bu fani dnyaya yarın lecekmiş gibi nazar et Btn azalarını haramdan koru ve takvaya sarıl
Allah'ım! Ömrmz saadetle sona erdir Rıza-yı ilahiyyene ve Cemalullaha nailiyet nasib eyle! Sabah-akşam bizi afiyetten ayırma! Takvayı bize azık kıl, tevekkl ve gvenimizi sana ynelt! Bizi hak yolda sabit kıl! İbadete layık ancak Sen'sin Sen'i noksan sıfatlardan tenzih ederim Sana layıkıyla kulluk edemediğim iin zalimlerden oldum

Hamd, alemlerin Rabbi Allahu Teala'ya; salat selam, Fahr-i Cihan Efendimiz Muhammed Mustafa'ya olsun!