Aldanma inasanların samimiyetine - Manfaatleri gelir her şeyden önce

Aldanma inasanların samimiyetine

Manfaatleri gelir şeyden önce

Vaad etmeyeseydi Allah Cenneti

Ona bile etmezlerdi secde

Mehmet Kif Ersoy