Atalarının dindarlığı ile kurtulacağını sananlar,
Babalarının yedi ile doyacağını sanalar gibidir

imam-ı gazali