Kötülük görmeyince İYLİĞİN,
Yaşlılık olmassa GENÇLİĞİN,
Hastalık olmassa SAĞLIĞIN,
yoksulluk olmassa VARLIĞIN,
Değeri anlaşılmaz.