Said bin Müseyyeb'in dedesi, Hz. Peygamber'e geldi. Hz. Peygamber:

- İsmin nedir? diye sordu.

- Hazn, dedi. (Üzüntü anlamına gelir.)

Allah Resûlü:

- Hayır, sen Sehl´sin, buyurdu. (Kolaylık anlamındadır.)

- Babamın bana verdiği ismi değiştirmem.

İbn-i Müseyyeb diyor ki:

- Ondan sonra bizim ailede üzüntüler hiç bitmedi.