Mal Ve Vücuda Bir Zarar Geldiğî Zaman Ölümü İstemek ve Gelmesine Duâ Etmekten Sakındırma


Buhâri ve Müslim'in, Enes (R.a)
den rivayet ettiklerine göre, Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: Sakın kimse kendisine dokunan bir zarardan dolayı ölümü istemesin. Eğer kendini ölümü istemekten ahkoyamıyorsa şöyle desin:
-Rabbim, yaşamak bana daha hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat; ölümüm bana daha hayırlı olduğu zaman ruhumu al.

Müslim'in Ebû Hüreyre (R.a)
'dan rivayetine göre, Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: Hiç biriniz ölümü asla istemesin ve ölüm gelmeden de gelmesine dua etmesin. Çünkü sizden biriniz öldüğü zaman ameli kesilir. Hem de, müminin ömrü kendisine hayırdan başka bir şey arttırmaz.

Buhari ve Nesai Ebû Hüreyre (R.a)
'den o da Peygamber efendimizden; şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: Sakın hiçbiriniz ölümü istemesin; eğer iyi ise umulur ki iyiliğini arttırır. Şayet kötü ise umulur ki vazgeçer.

Câbir (R.a)'den rivayet edildiğine göre, Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: Ölümü istemeyiniz. Çünkü, ölümden sonra, âhirete çıkışın korkunçluğu çok şiddetlidir. Hem de Allah, insana tevbe ve dönüşü nasip edinceye kadar Ömrünün uzaması, mutluluktur.

Buhâri ve Müslim'in rivayetlerine göre, Enes, (R.a) şöyle buyurmuştur: Eğer Rasülüllah, (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Ölümü işlemekten nehyetmeseydi, ölmemizi isteyecektik.

Buhâri de Kays İbni Ebi Hazım (R.a)'dan şunu nakletmiş; Habbab (R.a) ın yanma gittik. Onu ziyaret edecektik. Hasta idi yedi dağla dağlanmıştı. Bize:Eğer Resûlullah (SaUallâhü Aleyhi ve Sellem) bizi. Ölümü istemekten menetmeseydi, ölümümü isteyecektim. dedi.

Mervizi'nin Muaviye kölesi Kasım (R.a)'den rivayetine göre, Rasûlullah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)'in işiteceği bir tarzda, Sa'd İbn-i Ebi Vakkas (R.a) ölümü istedi. Rasûlullah, (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem): Ölümü isteme, eğer Cennet ehlinden isen kalmak sana daha hayırlıdır, eğer cehennem ehlinden isen, ne acelen, var ki, ona koşuyorsun. diye buyurdu.

Hâtib'in, tarih kitabında îbn-i Abbâs (R.a) rivayetine göre, Peygamber efendimiz (Sallallâhü Aleyhi VeSellem ) şöyle buyurmuştur; Hiç kimse ölümü istemesin, çünkü kendisine ne hazırlandığını (Yani basma ne geleceğini) bilmez.

Îmam-Ahmed, Ebû Ya'la, Taberani ve Hakimin, Ünunü'l-Fadl (R.a)'den rivayetlerine göre: Rasûlullah, (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) yanlarına geldi, amcası, Abbâs (Radıyallâhü anh) hasta idi, şikayetlenip Ölümü İstiyordu. Rasûlullah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) ; Amca! Ölümü isteme, eğer sen iyiysen ecelinin ertelenip iyiliğini arttırman senin için daha hayırlıdır; eğer kötü isen, ecelin ertelenip kötülüğünden vazgeçmen yine senin için daha iyidir, sakın, asla ölümü isteme! diye buyurdu.

îmam Ahmed'in Ebu Hüreyre (R.a)'den rivayetine göre, Rasûlullah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: Kendisine Ölüm gelmeden hiç kimse ölümü istemesin, ve ameline güvenmeden Ölümün gelmesine dua etmesin.