Anlamlı ve çok faziletli bir Salatu selam
Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym

Manası:
Allahım! Kapalılıkları açan geçmişe son veren hakka hakikatla destek olan mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammede Onun aline ve ashabına Onun yüce kadrü kıymetince salat eyle selam eyle ve Onu mübarek kıl

"Allah ve melekleri peygambere salat etmekte, yani Allah onun şeref ve şanını yüceltip makamını yükseltmektedir Melekler de dua edip bağışlanmasını dilemekteler ve yüksek derecelere yükseltilmesini isterler Ey inananlar! Siz de O'na dua ederek derecesinin yükseltilmesini isteyin Onu hayırla yad edin, kendinizi O'nun rehberliğine tam bir teslimiyetle terkedin" (Ahzab: 33/56)

Büyük alim ve evliya MUHAMMED EL BEKRİ'DEN HAZRETİ ALLAH CELLE CELELÜH tüm inananlardan razı olsun,selamı rahmeti ve bereketi üzerlerine olsun.katındaki tüm hayırlardan fazlı keremi ile ihsan buyursun ĞANİY MEVLAMIZ CELLE CELALÜH.