Sevgili Peygamberimiz son derece ikram etmeyi severdi.

• Hiçkimseye isteyiciye “yok” diye cevap vermezdi. Eğer yanlarında verilecek bir şey bulunmazsa, ya ashabından ödünç alarak verir yahut da “şu gün gel” gibi bir şey söylerdi.

• Misafirlerinin altlarına mübarek elbiselerini serecek kadar kerem sahibiydi.

• Huneyn Savaş’nda elde edilen develer için Safvan İbni Ümeyye: “Ne güzel develer” deyince, Peygamber Efendimiz : “Öyle ise onlar senin olsun” deyip yüz deveyi Safvan’a bağışlamıştır. Safvan bunun üzerine: “Bu kadar cömertlik ancak peygamberlerde bulunur” diyerek hemen Müslüman olmuşltur.

• Peygamberimiz: “Ben dağıtıcıyım, veren Allah’tır.”

• “Halik’in en sevgili kulları, en ziyade cömert olanlarıdır.”

• “İnsan ancak cömertlikle inanlık mertebelerine yükselebilir.” derdi. Duha süresi 10 ayetin nüzul sebebi olarak Hz. Osman (r.a.)’ın Peygamberimiz’e bir tabak hurma hediye etmesi olayı bilinir. Hz. Osman (r.a.) Peygamberimize bir tabak hurma ikram ederken bir dilenci gelir. Efendimiz bir şeyi olmadığı için hurmayı dilenciye verir. Hz. Osman (r.a.) dilenciden hurmayıücretini
ödeyerek satın alır ve tekrar Efendimiz’e ikram eder. Bu olay üç kere tekrarlanınca Resullah dayanamay›p dilenciye: “Sen dilenci misin, yoksa satıcımısın?” dediğinde bu ayet l olur.

• Peygamberimiz: “Cömert, cennete yakın cehennemden uzaktır. Cimri, cennetten uzak cehenneme yakınıdır. Cömert olan cahil, cimri olan abidden Allah’a daha sevgilidir.” buyurmuştur.

• Al-i İmran Suresi 92. ayette “Sevdiğinizden vermedikçe birre (iyiliğe) ulaşamazsınız.” demiştir Yüce Rabbimiz.

• Peygamberimiz: “Veren el, alan elden hayırlıdır.”

• Üç şey helak edicidir; fazla cimrilik, kendisine uyulan heva (nefis arzusu), kişinin kendi nefsini beğenmesi.”

• “Cömert kimsenin yemesi şifadır. Hasis (cimri) kimsenin yemesi de hastalıktır.” buyurmuştur.


Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,
Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir.
Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma;
Sessiz yaşadım; kim, beni nereden bilecektir..?