Günler nehir gibi akmıyor. Nehrin serinliği var,
Sularında yıkanabilirsiniz, gümüş pullu balıklar yaşar koynunda nehrin…
Hayata çiviliyiz kollarımızdan, zaaflarımızdan çiviliyiz.
Ve günler, çehrelerinde kamçıdan sert bir istihza.
Ve günler, bakışlarında hançer…
Birer birer geçiyor önümüzden.
Kimi suratımıza tükürüyor durup, kimi tokatlıyor bizi.
Kim çözecek ellerimizi rabbim? Kim çözecek?..
Günler kükreyerek geçen canavarlara benziyor, uluyarak geçen canavarlara…
Gök karanlık, kulaklarımızda acı bir nârâ…

Alıntı