Amr bin Şuayb anlatıyor

Amr b. Şuayb´ın anlattığına göre bir adam Hz. Peygamber´e gelir ve:

"Benim malım var. Babam ise, benim malıma muhtaç." deyince, Hz. Peygamber:

"Sen ve malın baban içindir. Şüphe yok ki çocuklarınız kazancınızın en iyisidir. Çocuklarınızın kazancından yiyebilirsiniz." buyurur.
(Ebû Davud, Büyû, 79)