Haram yemek, kalbi öldürür

helâl yemek ise ihyâ eder.

Lokma var seni dünya ile,

lokma var seni âhiret ile meşgûl eder.

Lokma var, seni Allah Teâlâ’ya rağbet ettirir.”

abdulkadir geylani hz