uydun nefsine..?_Düşmanı dışarda arama, bak içine .!

Bu gün kaç kez uydun nefsine..?