Allahı yoksayıp reddeden kişiler, aslında bir yandan da Allah’ın varlığını ispatlıyorIar. “Çünkü olmayan birşey reddedilemez…’