Güzel söz anlıyana

Kendine ağır geleni başkasına yapma...

Hacı Bektaş-i Veli