Kimse de Vazgeçilmez Değildir...


İyi Geçinmek İki Kişinin Kusursuz Olmasıyla Değil, Birbirlerinin Kusurlarını Hoş Görmesiyle Olur..

Kimse kusursuz değildir ve her şey karşılıklıdır.

ve Kimse de Vazgeçilmez Değildir...

“Yumuşak davranmayan kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır.”(Riyazü's Salihin)