Günah işlemeye devam eden kimse

unutkan olur, ahmaklaşır, aklı da azalır.

Hadis-i şerifte (Günah işleyenin bir aklı gider, bir daha geri dönmez) buyuruldu. (İ.Gazali)