Senin dindarlığını arttıran dost,

her karşılaştığında avucuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır.

| Bilal İbn Sa'd, Râdıyallahu Anhu