Nesâi'nin bir diğer rivâyeti şöyledir:Başını meshetti. Şû'be, bir defasında alnından başının gerisine kadar (eliyle) işâret etti. Sonra dedi ki: "Ellerini tekrar geri getirip getirmediğini bilmiyorum.
Nesâi, Tahâret 76, (1, 68-69).