Hazreti peygamber abdest uzuvlarını ikişer kere yıkayarak abdest aldı

Buhari rahimehullah'ın bir rivâyetinde şöyle denmiştir:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm abdest uzuvlarını ikişer kere yıkayarak abdest aldı.''
Buhâri, Vudü 23.
Ebu Dâvud'un bir rivâyetinde, Mikdâm İbnu Ma'dikerb'den şu kaydedilir:
"Sonra başını, içiyle ve dışıyla iki kulağını meshetti."
Ebu Dâvud, Tahâret 50, (121).
Yine Ebu Dâvud'un bir başka rivâyetinde şöyle denmiştir: "Kulaklarını içleriyle dışlarıyla meshetti, parmaklarını kulaklarının deliklerine soktu.''
Ebü Dâvud, Tahâret 123.