Tirmizi der ki: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam'dan şöyle rivâyet edildi”:
“Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline.”
Tirmizi, Tahâret 31, (41).