Bir kişiye söylenen sır, sırlıktan çıkar.

SIRRIN'MI VAR

Sırrını söylersen, senin kendi gönlüne sığmadı demektir.

Başkasının gönlüne sığmasını nasıl beklersin?

Kendi sırrına senin gönlün dar gelirse, başkasının gönlü geniş gelir diye hiç bekleme.

Otur kendini ayıpla!

Akıllı kimse, sır küpüdür.

Sırrını anlatmanı isteyene, sırrını söyleme, sırrını ifşa eder.

Ahmağın kalbi ağzında, akıllının dili kalbindedir. [

Yani ahmak sır saklayamaz, akıllı sırrı ifşa etmez.]

Bir kişiye söylenen sır, sırlıktan çıkar.

Açma sırrını dostuna, [dostunun da dostu vardır] o da söyler dostuna.

Kerem sahibi ile,

aran açılsa bile,

İyiliğini söyler,

kötülüğünü gizler.

Kötülere gelince,

dostluk sona erince,

İyiliğini gizler,

kötülüğünü söyler.

Sırrı gizleyebilen insan, çok az olduğu için, sırrımızı başkalarına söylememiz uygun olmaz.

Başkalarının bize söylediği gizli şeylerini de, adeta unutmalıyız, hiç kimseye söylememeliyiz!

Cenab-ı Hakkın bir ismi de Settardır. Ayıpları, çirkin işleri gizler.

İnsanların ayıplarını gizleyen kulunu da sever. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Arkadaşının aybını gizleyen, bir ölüyü diriltmiş gibi sevap kazanır.

Allahü teâlâ böyle kimsenin dünya ve ahirette ayıplarını örter.) [Hakim]

Bir sözünün duyulması, o kimseye zarar verecekse, o kimse "Bunu kimseye söyleme" demese bile, o sözü gizlemelidir! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Bir kimse, etrafına bakınarak bir söz söylerse, o söz dinleyene emanettir.) [Tirmizi]

(İki kişiden birinin, diğerinin duyulmasından hoşlanmadığı, aralarında konuştukları bir şeyi, başkasına söylemesi helal olmaz.) [Hakim]

(Allah indinde, insanların en kötüsü, birbirinin sırrını başkasına söyleyen karı-kocadır.) [Müslim]