İçinde Allahın kitabından hiçbir şey bulunmayan kimse

İçinde (ezberinde) Allah´ın kitabından hiçbir şey bulunmayan kimse, harap bir ev gibidir."

(Tirmizî, Fedailü'l-Kur'ân 18)