Sömürgecilik ve Farklı Yüzler

Tunus'taki insanlar, sömürgecilerin türetmelerinden olan tagut bir diktatörün işini bitirdiklerine dair derin bir hissiyata kapıldılar. Bu sırada sömürgeciler ise eski-yeni araçları yoluyla Tunus'ta kalmaya, emirleri doğrultusunda ve övgüleri altında katleden, işkence yapan ve diktatörleşen kendi türetmeleri Bin Ali'den beri olduklarını göstermeye çalışmaktalar... Sanki sorun tagutları üreten sistemin kötülüğünde değil de Bin Ali'nin tagut kişiliğindeymişçesine ülkenizin dizginlerinin kendi ellerinde kalması için şeytanca dolanarak sizlere katılmaktadırlar. Zira evlatlarımızın "Bin Ali" tarafından katledildiği 13.01.2011 günü Fransız Tarım Bakanı Bruno Lemaire, "Kanal" TV'ye şu açıklamada bulundu: "Devlet Başkanı Bin Ali, çoğu zaman kötü şekilde yargılandı. Ancak o, çok şey yaptı. Bazı yönleri eleştirebilir ve insan haklarına karşı dikkatli olabiliriz. Ancak -Tunus-, gerçek zorluklara tanık olmuş bir ülkedir." Bir gün sonra Fransa, eski-yeni araçlarıyla aranızda kalmak için sizleri aldatmak amacıyla birden çark ederek "demokrasi ve ilkelere" döndü, kaçan devlet başkanının gelmesini reddetti ve sözde anayasal geçişi kutladı. İngiltere ise "Bin Ali'nin" ülkeyi terk etmesinden sonra 14.01.2011 günü Dubai üzerinden yetkililerinden birisinin aracılığıyla el-Cezira kanalına, Tunus'taki büyükelçiliğindeki istihbaratçıları yoluyla gelişmeleri son derece dikkatle izledikleri şeklinde bir açıklamada bulundu. Bin Ali'nin kaçmasının ertesi günü ülkeyi ve insanları yıllarca ifsat ettiği halde ülkemizde bir tutunma noktasının olması için halkın kendi yöneticilerini seçmesini desteklediğini ifade etti. Amerika ise bir yetkilisi aracılığıyla, ajanlarını zorbaca ve düşmanca halka dayattığı halde benzer şekilde Amerika'nın halkın kendi yöneticilerini seçmesini desteklediğini açıkladı.

Sömürgeci kafir devletlerin tüm bu aldatmaları, size yaklaşmak ve size olan düşmanlıklarını unutturmak içindir. Oysa Allahteala, sizlere şöyle buyurmuştur: إِنَّالشَّيْطَانَلَكُمْعَدُوٌّفَاتَّخِذُوهُعَدُوًّ "Şüphesiz şeytan sizin düşmanınızdır. Haydi siz de onu düşman edinin." [Fâtır 6]

Ey Müslümanlar! Sizleri takip eden herkesi şaşkına çeviren bu hızlı olayların ve bu sevincinizin ortasında sömürgeci kafirin emeğinizi, fedakarlıklarınızı, evlatlarınızın kanlarını çalmak ve kalkınmanızı engellemek için aranıza sızmakta olduğunu, Batı kültürü ile haşır-neşir olan sizlerin derilerinden olan bazı kimseleri başınıza musallat etmek için ülkemizde demokrasiyi desteklediklerini açıkladıklarını görmekteyiz. Ancak Batının demokrasisini, Irak, Filistin, Afganistan ve diğer İslam beldelerindeki kardeşlerinizin başına sardığı belaları görmediniz mi?! İngiltere ve Fransa'nın demokrasisi evlatlarınızı, iki dünya savaşında birer canlı kalkan yapmadı mı?! Daha sonra kafir Batıya göre bölgenin tek demokratik ülkesi mücrim Yahudi varlığı değil mi?

Ey Müslümanlar! Sömürgeci kafir Batının en çok korktuğu şey, İslam'ınıza geri dönüp Batı'dan kurtulmanızdır. Nitekim Amerika şişleri Bakanı, Müslümanların göğsüne saplanan tagutların hepsine karşı ayaklanmanızdan sonra -yalan ve iftira- ile İslami radikalizm uyarısında bulunmadı mı? O halde dininizle savaşan, akidenizi, şeriatınızı ve değerlerinizi yok etmeye çalışan sahte demokrasilerinin peşine takılmayın? Dostluğunuz, Allah'a, resulüne ve iman edenlere olsun.

إِنَّمَاوَلِيُّكُمُاللَّهُوَرَسُولُهُوَالَّذِينَآَمَنُواالَّذِينَيُقِيمُونَالصَّلاةَوَيُؤْتُونَالزَّكَاةَوَهُمْرَاكِعُونَوَمَنْيَتَوَلَّاللَّهَوَرَسُولَهُوَالَّذِينَآَمَنُوافَإِنَّحِزْبَاللَّهِهُمُالْغَالِبُونَ "Sizin dostunuz ancak Allah'tır, resulüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek salahı kılar, zekatı verirler. Kim Allah'ı, resulünü ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır." [el-Mîade 55-56]

Ey Müslümanlar! Ey Tunus Halkı! Ey Ribat ve Cihat Ehli! Ey Fatihlerin Torunları! Sizler, Mağrip, Endülüs ve birçok Afrika ülkelerine hayrın kapılarını açan İslam'la ve İslam'ınızla izzetli oldunuz. O halde azminizde Allah'a sadık olunuz. Umulur ki Allah, sizleri Müslümanların lideri yapar ve onlar da sizlerin adımlarını takip eder ve sizlerin arkasından gelirler. Böylece küfür ve halkı hezimete uğrar, İslam ve ehli ise Nübüvve Minhacı Üzere Raşidi Hilefet Devleti ile izzete kavuşur, Müslümanların beldeleri birleşir, sömürgecilerin pisliğinden temizlenir, dünyayı Amerika ve Avrupa kapitalizminden ve şerrinden kurtarmak üzere İslam'ı bir rahmet olarak dünyaya taşır.
Hizb-ut Tahrir
Tunus