Kabe imamlarından kuran hatim - cüz -29 - dinle - izle

Haram ayları Ertelemek ancak inkarda bir artıştır. Bununla kafirler şaşırtılıp-saptırılır. Allah'ın haram kıldığına sayı bakımından uymak için, onu bir yıl helal, bir yıl haram kılıyorlar. Böylelikle Allah'ın haram kıldığını helal kılmış oluyorlar.
Yaptıklarının kötülüğü kendilerine çekici ve süslü gösterilmiştir. Allah, inkarcı bir topluluğa hidayet vermez. Tevbe Suresi ayet 37