Hazır cevaplar

Allah Lafzı
Serdengeçti ye sormuşlar:
- Konuşmalarında niçin bu kadar çok Allah lafzını söylüyorsun?
- Serdengeçti kendinden beklenen cevabı verir.
- Öyle mi? Allah! Allah!

Ak Sakallı
Varna Savaşı nda muharebe meydanında gezen II. Murad, düşman askerlerinin hep genç olduğunu görür. Komutanlarından birine sorar. Garip değil mi? Bu kadar ölünün içinde hiç ak sakallı görmedim. Hepsi genç, hepsi taze! Komutan şu cevabı verir:
- Padişahım! İçlerinde bir ak sakallı olsaydı, başlarına bu felâket gelir miydi?

Adama Göre Adam
İncili Çavuş, Osmanlı elçisi olarak Fransa Kralına gönderildiğinde, elbiselerinin bazı yerlerinde yama varmış.
Kral, bunları görünce dayanamayıp:
- Bana senden başka gönderecek adam bulamadılar mı? diye sorunca, İncili Çavuş:
- Osmanlılar, adama göre adam gönderirler, cevabını vermiş. Beni de sana göndermelerinin hikmeti bu olsa gerek.

Cimri
Meşhur Cimri Paşa, atlarının arpa yemesi gerektiğini söyleyen seyislerine kızar ve her seferinde Lâ havle çekermiş.
Bir gün atları dermansızlıktan yığılıp kalınca, hiddetle sormuş.
- Atlarıma ne oldu?
Seyis, cevabı yapıştırmış:
- Ne olacak efendim, Lâ havle yiye yiye Ve lâ kuvvete oldular.

Akşam Yemeği
Yahya Kemâl, dostlarından birine rastlar:
- Bu akşam yemeğini benimle yer misin?
- Hay hay! Çok memnun olurum. Hiçbir mazeretim yok!
Y. Kemâl gülümseyerek cevap verir:
- İyi öyleyse bu akşam size geliyorum