ANAM HATCEYE
Gız ana, esger ocağına teslim oldum. Emme şindiden özledim. Iccak hamurlu ekmeğe inek yağını çalıp yimeyi özledim.Burda her şey va. Yemek iyi,yatak iyi, emme bizim yapodan yer yatağını dutmaya. Bi gaç gece yadırgadım, lekin şindi alışdım,uyuyon gayrı.

Bi de tarana çorbası bizimkine benzemeya. İçinde darak dalısı mı yokdu nedü, dadı bi hoş be ana.

Ağşam olunca nöbette yulduzlara bakıyon, maşallah davar sürüsü gibi parlaya. Yulduzların içinde de ay, Soru Şevketin İsmet Gıza benzeya.

Sakar ineğe tevatür bak ana.Bi de beygir gunnayınca gatırını iyi paraya sat.Esger dönüşü masrufumuz böyük olacak.

Bubam da sağ olsaydı,beni esger elbisesi içinde göreydi,neydelim gader ana.Esger elbisesi dedim de,vedükleri pantulun içine benden başka iki esger daha sığıya.Bi potin vedile,biri 42 nümere,ötekisi 45 nümere, benim ayaklarım ise 40 nümere. Bu yüzden eğitim alanında seyidemeyon.Yüzün yüzün çapayken iyi çapıyon da,götün götün çapamayon be ana.

İşte böyle datlı anam. Bu esgerlik de biter be,vatan borcu seve seve yapacoyuz vamı çaresi?

Gız ana,beni sakın mekdupsuz bırakma emi.Topal Osman’a, Mıkdar Goparan’a, Böyük Aza Gevreğe, Gara Mıstana,Öğretmen Bey’e ve bütün tanuduklara baki selamlar.

Ellerinden öperin canım anam.

Oğlun

Esger Kemil GABAKCI

2. Mektup

OĞLUM KEMİL

Mekdubunu aldım. Neyle sevindim bi bilsen. Şerif Gızın Kel Murad götüdü mekdubu. İsmet Gız da okuyvedi.

Sakar ineği merak etme, etden her yeri patlaya. Gatırda ecük daha böyüsün öyle satacayın. Goyunları gırkdudum. Tam beş gat yatak doldutdudum. Beş de yorgan dikdümeye vedim. Hani öte köydeki Halime Gız yorgan dikiya ye, hah işte o dikivecek.

Ah oğul, orada Mıkdar Goparan olsaydı, bi torpil yapa o potinleri deyüşdürüdü . Biliyon onun golu uzundu.Neyse idare et beki.

Sorma Kemil;

Şisegalası touklara, bi gıran geldi hepisi de öldü. Helesinki gara touk gülük oldu da yedi tene civci çıkardı. Onla iyi böyüya şeytan gulağına guruşun.

Küle çörek gömdüm, şeere satmaya eleteceyin. Neşet Emmin bi münübüs almış, hır hır ediya çalışmaya. Sordum,” Neşet bu münübüs neye çalışmaya” deye.

Dedi ki :

Ana bu münübüslerin hepsi souk havada çalışmaz, bunna anasırdan böyle dedi.

Gök dana zapdolmaz oldu, deri gün bazara eletip satacayın. Parasını da Zireet Pangası’na üzere goyacayın. Sen gelene gada epey üzer işle.

Oğul ;

Köyde başga yaramaz havadis yok, herkes iyile. Tanudukların da hepisinin ayru ayru selamları va.

Allaha emanet ol oğul…

Anan

Hatce GABAKCI