GÜLLERİN YARATILIŞI

Allah'u Teala Mirac gecesi, Rasulullah efendimizin mübarek terinden kırmızı gül yarattı. Allah'u Teala Lut kavmini helak etmeye cebrail a.s gönderdi ki, o zamanda Hz. Cebrail o gecenin şiddetinden terledi. Allah'u Teala Onun mübarek terinden ak gülü yarattı. Mirac gecesi Rasulullah efendimiz burak'a binip Burak'da göklere götürürken terledi. Burak'ın o terinden sarı gül yaratıldı. Hz Ebu Bekr-i Sıddık İslamla şereflenince, nübüvvet heybetinden terledi. Allah'u Teala Onun mübarek terinden sümbülü halk etti. Hz. Ömer İslamla şereflenince, Rasulullah efendimizin ayağının tozuna yüzünü sürdüklerinde, hayasından terledi. Rabbül Alemin o terden yasemeni halk etti. Hz. Ali dünyaya gelip, Rasulullah efendimiz şerefli beşikleri üzerine, devlet ve saadetle müteveccih olunca, Aliyyül Mürteza, beşiklerinde uyurken, Rasulullah'ın emsaline rastlanmayan güzel kokusunu alıp, Hakkı gören gözlerini açıp, Rasulullah'ın nur saçan mübarek yüzünü görünce terledi. Allah'u Teala Azze ve celle onun mübarek terinden zambağı yarattı. Her zaman vücudu bu zikrolunan güzel kokular gibi kokardı. Terledikçe mübarek terleride öylece kokardı. Yanlarında bulunanlar bu kokuyu duyarlardı.