iman tazeleme dualarının anlamı nedir

Allahümme inni euzu bike en üşrike bike şey’en. Allahümme innî ürîdü en üceddide. diye başlayan iman tazeleme dualarının anlamı nedir?

Allahümme inni euzu bike en üşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lem. İnneke ente’l allamul guyub."

Anlamı:
"Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım. Bilmeyerek işlemiş olduğum (şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin." (et-Terğıb ve et-Terhib: 1/76)

"Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne tecdîden bikavli; la ilahe illallah Muhammedün Resulullah."

Anlamı:
"Ya Rabbi, 'la ilahe illallah Muhammedün Resulullah' diyerek imanımı ve nikahımı tazeliyorum.