Taklidi ve tahkiki iman nedir

Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve adeta kişinin İslam toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklidi iman denilir. Ehl-i sünnet bilginlerinin çoğuna göre bu tür iman geçerli olmakla beraber kişi imanı akli ve dini delillerle güçlendirmediğinden dolayı sorumludur. Taklidi iman inkarcı ve sapık kimselerin ileri süreceği itirazlarla sarsıntıya uğrayabilir. Bunun için imanı dini ve akli delillerle güçlendirmek gerekir. Çünkü deliller ileri sürülecek şüphe ve itirazlara karşı imanı korur. Delillere bilgiye araştırma ve kavramaya dayalı imana ise tahkiki iman denir. Aslolan her müslümanın tahkiki imana sahip olması neye niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımasıdır.
Taklidi ve tahkiki iman nedir islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Taklidi ve tahkiki iman nedir