Kıyam bi hefsihi-Kıyam bi hefsihi nedir

KIYAM Bİ-NEFSİHİ:
148 Allahû Teala (cc)'nın, başka bir zata veya mekana muhtaç olmayarak, zatı ile kaim olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de: "Şüphe yok ki Allah, bütün alemlerden müstağnidir"(73) buyurulmuştur. Yani bütün alemlere ve ondaki hiçbir şeye muhtaç değildir. Yine bir başka Ayet-i Kerime'de: "Ey insanlar!.. Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değil (müstağni) dir.(74) hükmü beyan edilmiştir.
Kıyam bi hefsihi-Kıyam bi hefsihi nedir islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Kıyam bi hefsihi-Kıyam bi hefsihi nedi