muhalevetün lil havadis-muhalevetün lil havadis nedir

150 Allahû Teala (cc)'nın muttasıf olduğu sıfatlardan birisi de; zatında ve sıfatlarında hiçbir şeye benzememek ve hiçbir misli bulunmamaktır. Kur'an-ı Kerim'de: "O'nun (Allahû Teala (cc)'nın) benzeri yoktur. O her şeyi işitici ve görücüdür"(75) buyurulmaktadır. Dolayısıyle Allahû Teala (cc); insanların, akıl ve duyu organlarıyla tasavvur edebildikleri her şeyden başkadır. Zira akıl ve duyu organları hadis olan (sonradan yaratılmış olan) varlıkları, belli vasıtalarla kavrayabilir. Halbuki Allahû Teala (cc)'nın, yarattıklarından hiçbir şeye benzemediği kat'i nass'larla sabittir.
muhalevetün lil havadis-muhalevetün lil havadis nedir islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi muhalevetün lil havadis-muhalevetün lil havadis nedir