irade-iradenin anlamı nedir

155 Bir şey üzerine karar kılmak ve onu yapmaya azmetmek manasına gelen "irade" kelimesi "revede" kökünden gelmektedir. Allahû Teala (cc) tam ve kamil bir irade sahibidir. Olabilecek veya olmayabilecek her şeyi; dilediği zamanda ve dilediği vasıfta yapar veya yapmaz. Tercih ve tahsiste kamil iradeye sahiptir.(82) Kainatta Allahû Teala (cc)'nın dilediği olur, dilemediği olmaz.(83)
irade-iradenin anlamı nedir islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi irade-iradenin anlamı nedir