Tekvin-tekvin nedir

158 Allahû Teala (cc)'nın zatı ile kaim ve bilfiil icad etmek, yaratmak şanından olan bir sıfatıdır.
Kur'an-ı Kerim'de: "O'nun (Allah'ın) emri, bir şeyi dilediği zaman ona yalnız "kün" (ol) demesidir. O
da (Kün emriyle) oluverir"(86) buyurulmaktadır. Tekvin'in zıddı, yaratmaktan aciz olmaktır ki,
Allahû Teala (cc)'yı bundan tenzih ederiz. Kainat'taki herşeyi yoktan var eden ("İbda" eden) ve
aralarında bir nizam kuran yalnız ve yalnız Allahû Teala (cc)'dır.
Tekvin-tekvin nedir islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Tekvin-tekvin nedir