Kaza ve kadere iman-Kaza ve kadere iman nedir

203 Allahû Teala (cc)'nın ilmi, dilemesi ve yaratması sözkonusu olmadan kainatta hiçbir olay meydana gelmez."Kader"; vücûda gelecek şeyleri ve o şeyleri ne zaman, nerede, ne gibi evsaf ve hususiyetlerle meydana geleceğini Allahû Teala (cc)'nın tahdid ve takdir etmesidir.(160) Takdir buyurduğu şeyleri, zamanı gelince birer birer icad etmesine de "Kaza" denir. Dolayısıyla "Kader"; Allahû Teala (cc)'nın ilim ve irade sıfatına, "Kaza" da; tekvin sıfatına dayanır. Esasen Allahû Teala (cc)'ya iman eden bir kimsenin; kaza ve kadere inanmaması düşünülemez.
204 Resûl-i Ekrem (sav) kaza ve kaderi yalanlayanlara lanet etmiştir.(161) Ayrıca "Kader" konusunda münazara yapılmasını da yasaklamıştır.
205 Kur'an-ı Kerim'de: "Bununla beraber işledikleri bütün işler defterlerde (kayıtlı) dır. Küçük ve büyük hepsi (Levh-i Mahfuzda) yazılıdır."(162) hükmü beyan buyurulmuştur. Kainatta meydana gelmiş ve gelecek olan herşey; Allahû Teala (cc)'nın ilmi ve iradesiyle yakından alakalıdır. Dolayısıyle hepsi levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Sonuç olarak Allahû Teala (cc)'nın dilediği ve hükmettiği olur; dilemediği kat'iyyen olmaz.
Kaza ve kadere iman-Kaza ve kadere iman nedir islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Kaza ve kadere iman-Kaza ve kadere iman nedir