Kuranı kerime hakaret etmenin günahı nedir

230 KUR'aN-I KERiM'E HAKARET ETMEK VE PİSLİĞE ATMAK: Kasden ve taammüden Kur'an-ı Kerim'in tamamını veya bir kısmını pisliğe atmak, insanı küfre sürükleyen bir fiildir.(206) Zira bu fiildeki hakaret unsuru, inkarın bir neticesidir. Ayrıca alay etmek niyetiyle; def ve ney gibi müzik aletleri eşliğinde Kur'an-ı Kerim okumak da, insanı küfre sürükler.(207) "Feteva-ı Zahiriye" de: "Eğlence tarzında bir kimse Kur'an'dan bir ayet okursa kafir olur"(208) denilmiştir. Sonuç olarak; Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmek ve alaya almak insanı küfre sürükleyen fiillerdir.
231 KÜFÜR ALaMETLERİ'Nİ TAKMAK VE GİYMEK: Küffar'a ta'zim ve küfrü te'yid niyetiyle: Haç takınmak, zünnar kuşanmak, mecusi şapkası giymek (Kalensüvetu'l mecus) ve omuza gıyar koymak, insanı küfre sürükleyen fiillerdir.(209) Ancak dikkat edilecek husus; "Küfrün alamet-i farikası" olan giyim ve kuşamda benzemenin haramlığıdır. Mesela: Haç takınmak, Hristiyanların bir alamet-i farikasıdır. Küffar'a ta'zim ve küfrü teyid niyetiyle "Haç takınan" kimse kafir olur. Zira Haç işareti, Hz. İsa (as)'ın çarmıha gerildiği akaidinin simgesidir. Halbuki Nass'la sabittir ki, Hz. İsa (as) çarmıha gerilmemiştir. Haç işaretini boynuna takan bir kimse, nass'ı yalanlama durumundadır