+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Takva - Allahın emir ve yasaklarından sakınamaktır

 İman Esasları Katagorisinde ve  İman Forumunda Bulunan  Takva - Allahın emir ve yasaklarından sakınamaktır Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Takva - Allahın emir ve yasaklarından sakınamaktır Korkma, sakınma, Allah korkusuyla günahtan kaçınmakta, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterme Allah'ın himayesine girmek, emrini tutup azabından korunma anlamında Kur'anî bir terim Takva Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterme Bu şekilde titiz davranan insana, "muttaki" denir (Rağıb el-İsfahanî, el-Müfredat fi ...

 1. #1
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.483
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Takva - Allahın emir ve yasaklarından sakınamaktır

  Takva - Allahın emir ve yasaklarından sakınamaktır

  Korkma, sakınma, Allah korkusuyla günahtan kaçınmakta, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterme Allah'ın himayesine girmek, emrini tutup azabından korunma anlamında Kur'anî bir terim
  Takva Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterme
  Bu şekilde titiz davranan insana, "muttaki" denir (Rağıb el-İsfahanî, el-Müfredat fi Caribi'l-Kur'an, Mısır, 1961, s 530)

  Kur'an'da takva üç mertebede ifade buyurulmuştur:

  1- Ebedî olarak Cehennem azabında kalmamak için, iman edip şirkten korunmak Bu hususla ilgili bir ayetin meali şöyledir: "O zaman inkar edenler, kalplerine taassubu, cahilliye taassubunu yerleştirmişlerdi Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi Onları takva sözü üzerinde durdurdu Zaten onlar buna pek layık kimselerdi Allah her şeyi bilendir" (el-Fetih, 48/26)

  2- Büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahları tekrar tekrar işlemekten uzak durmak ve farzları eda etmek Bu husustaki bir ayetin meali de şöyledir: "O (peygamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı inansalar ve takva ile hareket edip (Allah'ın azabından) korunsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket (ve bolluk kapılarını) açardık Fakat yalanladılar Biz de kazanmakta oldukları kötülükler yüzünden onları yakalayıverdik" (el-A'raf, 7/96)

  3- Bütün benliği ile Allah'a dönmek ve insanı Allah'tan alıkoyan her şeyden uzak durmak Hakiki takva budur ve Kur'an'da, inanan insanlardan bu takvaya sahip olmaları istenmektedir: "Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin" (ali İmran, 3/102) Bu ayetin açıklaması mahiyetinde olan diğer bir ayetin meali şöyledir: "O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın Kim nefsinin cimriliğinden kurtulursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir" (et-Teğabun, 64/16), (el-Beydavî, Envaru't-Tenzîl ve Esranu't-Te'vîl, Mısır, 1955, 1, 6)

  Takvanın bu üç mertebesi, Kur'an'ın diğer bir yerinde bir arada zikredilmiştir:

  "İman eden ve iyi işler yapanlara, hakkıyla sakınıp (takva ile hareket edip) iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, sonra yine hakkıyla sakınıp (takva ile hareket edip) iman ettikleri, sonra da hakkıyla sakınıp (takva ile hareket edip) yaptıklarını, ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde, (haram kılınmadan önce) tattıklarından dolayı günah yoktur (Önemli olan inandıktan sonra iman ve iyi amelde sebattır) Allah iyi ve güzel yapanları sever" (el-Maide, 5/93)

  Görüldüğü gibi bu ayette iman ve ameli salih iki kere ve takva üç mertebe olarak zikredilmiştir İnsanın iman edip şirkten korunması mahiyetinde olan ilk mertebe kişinin kendi nefsi ve vicdanı arasında olan bir takvadır İkincisi, insanın kendisi ile diğer insanlar arasındaki hususlarla ilgili olan takvadır ve üçüncüsü de, insanın kendisi ile Allah arasındaki takvası ve imanıdır Bu ayette takvanın bu üçüncü derecesi, ihsan olarak zikredilmiştir (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1971, III, 1807) Nitekim Hz Muhammed (sav) de, İhsan nedir?" şeklindeki bir soruya, "İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi hareket etmendir Sen O'nu görmüyorsan, şüphesiz O seni görmektedir" diyerek cevap vermiştir (Buhar İman, 37; Müslim, İman 57; Ebu Davud, Sünne, 16; Tirmizî, İman, 4; İbn Mace, Mukaddime, 9; Ahmed b Hanbel, 1, 27, II, 7)

  Hz Muhammed (sav) bir hadisiyle, burada söz konusu olan takvanın ikinci çeşidini şöyle açıklar:

  "Helal belli, haram da bellidir Fakat bu ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır Bu nedenle şüphelerden korunan, dinini ve ırzını temiz tutmuş olur Şüphelere düşen, harama da düşer Nasıl koruluğun kenarında koyun otlatan çobanın koyunlarının her an koruluğa girme ihtimali varsa, şüpheli şeylerden korunmayanın harama düşme ihtimali de öylece vardır Haberiniz olsun ki, her hükümdarın koruluğu vardır Allah'ın korusu da haramlardır" (Buharı, İman, 39; Müslim, Müsakat, 107; Ebu Davud, Büyû', 3; Tirmizî Büyû', 1; Neseî, Büyû', 2; İbn Mace, Fiten, 14; Ahmed b Hanbel, IV, 267)

  Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in baş tarafında, el-Bakara suresinin ilk ayetlerinde, takva sahibi olan muttaki insanları övmüş ve onların çeşitli vasıflarını belirtmiştir Buna göre takva sahibi olan insanlar, hiç tereddüt etmeden hidayet ve kurtuluş yolu olarak Kur'an'ı seçerler; gaybe inanır, beş vakitlik namazlarını kılar ve helal yoldan elde ettikleri mallarını helal yolda, Allah'ın yolunda harcarlar Bütün mukaddes kitaplara iman eder, özelikle ahiret inancı ve hazırlığı içinde olurlar Bu şekilde hareket eden takva sahipleri, aynı zamanda Allah tarafından övülmüş, hak yolda bulunan ve felaha kavuşacak olan insanlar olarak haber verilmişlerdir (Bkz El Bakara, 2/1 -5)

 2. #2
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.483
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Takva - Allahın emir ve yasaklarından sakınamaktır

  Takva - Allahın emir ve yasaklarından sakınamaktır

  Kur'an'da takvayı över mahiyette daha çok ayet vardır Bunlardan bazılarının meali şöyledir:

  "Kim takva sahibi olur (Allah'tan korkar)sa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir Kim Allah'a güvenirse O kendisine yeter Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir Allah her şey için bir ölçü koymuştur" (et-Talak, 65/2,3)

  Hz Muhammed (sav) dualarında Yüce Allah'tan çeşitli nimetleri talep ederken, takvayı da istemiştir ve bu şekilde dua etmesiyle, takvanın önemini ifade etmiştir (Muhammed b Allan es-Sıddîkî, Delilu'l-Falihin li turuki Riyazi's-Salihin, Mısır 1971, I, 252)

  İnsanlar, Hz adem ve Havva'dan çoğalmaları veya her biri bir anne ve babadan doğmaları itibariyle yaratılışta eşittirler Bu açıdan soy ve soplarıyla övünmeleri yersizdir Çünkü gerçek ve yegane üstünlük takva üstünlüğüdür Kur'an bu takva üstünlüğünü şöyle ifade eder:

  "Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstün olanınız, takva bakımından en üstün olanınız (Allah'tan en çok korkanınız)dır Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberi olandır" (el-Hucurat, 49/13)

  Hz Muhammed (sav) de veda hutbesinde aynı durumu şöyle izah etmiştir: "Ey insanlar! Rabbiniz birdir Babanız birdir Hepiniz ademdensiniz ve adem de topraktandır Allah'ın yanında en üstün olanınız takvası en fazla olanınızdır Araplarla Arap olmayanların birbirine karşı üstünlüğü ancak takva iledir" (Ahmed Zeki Safve, Cemheretu Hutebi'l-Arab, Mısır 1962, I, 157)

  Başka bir hadiste de Resulullah (sav): "Arabın Arab olmayana hiç bir üstünlüğü yoktur Üstünlük ancak takva iledir" (Ahmed b Hanbel, V, 411) diyerek, bu hususu te'yid etmiştir

  Hz Muhammed (sav)'in takva hakkında söylediği diğer bazı hadisler de şöyledir:

  "Allah'a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ederim" (Ebu Davûd, Sünen, 5; Tirmiz, İlim, 16; Ahmed b Hanbel, II, 325)

  "İnsanın Cennete girmesine en çok sebep olan şey, onun Allah'a karşı duyduğu takvasıdır" (Ahmed b Hanbel, II, 392, 442)

  Ebu Süfyan'ın naklettiğine göre, Hz Muhammed (sav) Herakleios'a mektup yazdığı zaman, ona: "Gelin sizinle aramızda eşit olan bir kelimede birleşelim" ayetini yazmıştı Mücahit bu kelimenin, takva kelimesi olan "La ilahe İllallah" olduğunu söylemiştir (Buharî, Eyman, 19)

  Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: Birbirinize hased etmeyin Kendiniz almak istemediğiniz halde diğerini zarara sokmak için bir malı methedip fiyatını artırma yarışına kalkışmayın Birbirinize buğz etmeyin Birbirinize yüz çevirip arka dönmeyin Sizden bazınız diğer bazınızın alış verişi üzerine alış verişe girişmesin Ey Allah'ın kulları! Birbirinizle kardeşler olunuz Müslüman Müslümanın kardeşidir Müslüman Müslüman'a zulmetmez Yardıma muhtaç olduğu zaman da onu yalnız ve yardımcısız bırakmaz Onu hor ve hakir görmez Takva işte budur "Resulullah (sav) "takva işte budur" sözünü üç defa tekrarlamış ve her seferinde de eli ile göğsüne işaret etmiştir (Müslim, Birr, 32; Tirmizi, Birr, 18; Ahmed b Hanbel, II, 325)

  Hz Muhammed (sav) burada takvanın çok geniş bir mana ifade ettiğini ve bunun da kalbe dayanan manevî bir duygu ile olduğunu ifade etmiştir

  Hz Ömer (ra) de takva için şöyle buyurmuştur: "Müminin keremi, takvasıdır" (Muvatta, Cihad, 35)

  Takva, Yüce Allah'ın inanan kulları için işaret buyurduğu bir toplanma ve yardımlaşma noktasıdır Kur'an'da: İyilik ve takvada yardımlaşın Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın" (el-Maide, 5/2) diyerek, takvanın İslam'daki yerini göstermiştir

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 01-25-2013, 08:11 PM
 2. Allahın emir ve yasaklarına uyarak yaşayan insan
  By Karani in forum Serbest Bölüm
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-13-2011, 12:33 PM
 3. Takva elbisesi ,takva nedemketir
  By Karani in forum Tesettür Baş Örtüsü
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 09-24-2011, 01:32 AM
 4. Emir ismi,Emir isminin anlamı
  By DeMir in forum Dini Erkek Bebek İsimleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-25-2010, 03:06 PM
 5. takva
  By muhammet in forum İslami Sözlük
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-09-2010, 02:52 PM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379