Dini tebliğ etmek nasıl olur

Dini tebliğ etmek nasıl olur islamseli.net islami forum dini forum Arşivi Dini tebliğ etmek nasıl olur
Tebliğ; zaman, yer ve nitelik açısından amaca ulaşma, sona varma, nihayete erme, resmî bir yazıyı veya kararı ilgililere duyurma, bildiri, beyanname, mesaj, bir dini başkalarına anlatma ve yayılmasına çalışma anlamlarına gelmektedir “Beleğa” filinde “Tef’il” babında mastardır Çoğulu “Tebliğat”tır
Dini Tebliğ Etmek
Tebliğ, Kur”an’da “belâğ” kelimesi ile aynı anlamda kullanılmıştır Tebliğ masdar olarak kullanılmış olup, belâğ ise isim olarak ondan fazla yerde geçmektedir Bu kelimelerin ifade ettiği ilahi mesajın sahibi Yüce Allah (cc), elçi olarak vasıtası Hz Muhammed (sav), muhatabı ise insandır Tebliğ, peygamberlerin sıfatlarından ve onların gerçek vazifelerindendir Bu gerçeği ifade eden bir ayetin meali şöyledir:

“Ey elçi, Rabbinden sana bildirileni duyur Eğer bunu yapmazsan, O’nun elçiliğini yapmamış olursun Allah seni insanlardan korur” (Maide/67) Bu görev yalnız Hz Muhammed’e (sav) verilmemiş, diğer peygamberlere de verilmiştir (A’raf/62,68,79,93; Ahkaf/23)

Tebliğ vazifesini yapan peygamberler, bu vazife için zorlayıcı herhangi bir yola başvurmamışlar, sadece tebliği vazifelerini yerine getirmişler ve sonucu Allah’a bırakmışlardır: “Peygamberlere düşen, sadece tebliğ yapmaktır” (Maide/99)


**


“Ey Muhammed sen (insanları) Rabbinin yoluna hikmet ve güzel şekilde davet et”(Nahl/125) Bu ayette söz konusu olan “hikmet” ve ”güzel öğüt”, tebliğ ile ilgilenen insanlar için çok önemlidir Hikmet, kişinin tebliğ sırasında dikkatli ve basiretli olması, körü körüne tebliğ yapmamasıdır

Hikmet, hitab edilen kişinin zihin, yetenek ve şartlarını göz önünde bulundurmasını ve mesajını bunlara uygun bir şekilde iletmesini gerektirir “Güzel öğüt”se, kişinin muhatabını sadece mantıki ikna metotlarıyla değil, aynı zamanda duygularını cezbederek de inandırmaya çalışmasıdır

Bu ayette geçen “onlarla en güzel şekilde mücadele et” emri de, tebliğ vazifesini ciddi bir şekilde yerine getirmeyi gerektirmektedir Buna göre tebliğci, tatlı bir dile sahip olmalı, aceleci olmamalı, tebliğde soylu bir davranış göstermeli, usanç ve yılgınlık göstermemeli, cezp edici, akla ve mantığa uygun fikirleri öne sürmeli ve muhatabını en güzel bir şekilde ikna etmeye çalışmalıdır