islamseli.net islami forum dini forum Arşivi

Tebliğ Rehberlik İle ilgili Hadisi şerifler islamseli.net islami forum dini forum Arşivi Tebliğ Rehberlik İle ilgili Hadisi şerifler
894 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Sorumluluk, Tebliğ, Rehberlik İle İlgili Hadisler "Kimin vasıtasıyla bir adam müslüman olursa, ona cennet vacip olur"
Ukbe radıyallahu anh Taberanî

895 Ebû Talib ölünce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkını islama davet etmek üzere Taife gitti Ancak, onu dinlemediler, teklifini de reddettiler
Oradan ayrıldı, bir ağacın gölgesine gelip, iki rekat namaz kıldı
Sonra şöyle dua etti:
"Allahım! Kuvvetimin yetersizliğini ve insanlara karşı olan güçsüzlüğümü sana şikayet ederim
Ya Erhamürrahimin! Beni kime bırakıyorsun, hayatımı cehenneme çevirecek düşmanıma mı, yoksa işimin sahibi kıldığın akrabalarıma mı!
Eğer bana kızgın değilsen, aldırmam! Senin bana ihsan ettiğin afiyet, benim için daha önemli ve yararlıdır"
İbn Cafer radıyallahu anh Taberanî

896 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Müminin sezgisinden sakının Çünkü o, Allahın nuruyla bakar"
Ebû Ümame radıyallahu anh Taberanî

897 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Allahın öyle kulları vardır ki, onlar insanları yüzlerinden tanırlar"
Enes radıyallahu anh Taberanî

898 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kim bir iman yoluna çağırırsa, kendisine uyanların sevabı kadar, onların sevabından hiçbir şey eksilmeksizin sevap alır
Kim de bir sapkınlık yoluna davet ederse, sapanların günahı gibi, onların günahları eksilmeksizin günah alır"
Ebû Hureyre radıyallahu anh Buharî

899 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Her kim islamda güzel bir çığır açarsa, hem yaptığının sevabını ve hem de onunla amel edenlerin sevabını, amel edenlerinki eksilmeksizin alır
Kim de, islamda kötü bir çığır açarsa, hem yaptığının günahını, hem de onu yapanların günahını, yapanların günahından hiçbir şey eksilmeksizin yüklenir"
Cerîr radıyallahu anh Müslim

900 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"içinizden her kim kötü bir şey görürse, onu eliyle gidersin, buna gücü yetmezse diliyle önlesin, buna da gücü yetmezse kalbiyle ondan nefret etsin ki, bu îmanın en zayıf noktasıdır"
Ebû Saîd radıyallahu anh Müslim

901 Haccacın hutbesini dinlerken, hoşlanmadığım bir sözünü işittim Hemen ona itiraz edip, değiştirmek istedim, fakat Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden ötürü bundan vazgeçtim:
"Bir müminin kendini alçaltması yakışık almaz"
Dedim ki: "Ey Allahın Resûlü! Kendi nefsini alçaltmak nasıl olur?"
Şöyle buyurdu: "Kendisini, altından kalkamayacağı bela ile karşı karşıya getirmekle"
İbn Ömer radıyallahu anh Bezzar

902 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"içlerinde günahlar işleyen adam bulunup da, onu önleyebilecekken önlemezlerse, Allah onlara, ölümlerinden önce, onun yüzünden mutlaka bir ceza verir"
Cerîr radıyallahu anh Ebû Davud

903 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Yeryüzünde suç işlenir onu gören de bundan hoşlanmazsa, onu görmeyen gibi olur Onu görmeyen kimse hoşnut olursa, oradaymış gibi olur"
Arîs radıyallahu anh Ebû Davud

904 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Zalim devlet yöneticisinin yanında doğru konuşmak, en büyük cihaddır"
Ebû Saîd radıyallahu anh Ebû Davud

905 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Mîraç gecesi, dudakları ateş makaslarıyla doğranan bazı insanların yanından geçtim
"Ey Cebrail! Bunlar kimdir?" diye sordum
Şöyle dedi:
"Bunlar, ümmetinin, söylediklerini yapmayan konuşmacılarıdır"
Üsame radıyallahu anh Buharî

906 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kendiniz tam yapmasanız da iyiyi önerin, kendiniz tamamen uzak durmazsanız bile kötüden sakındırın!"
Enes radıyallahu anh Taberanî