Risale-i Nura göre teblig esasları nelerdir

Risale-i Nura göre teblig esasları nelerdir islamseli.net islami forum dini forum Arşivi Risale-i Nura göre teblig esasları nelerdir

Risale-i Nur'a göre teblig esasları Tebliğ; akıl, vicdan ve hissiyata tesir edebilecek durumda olmalı Evet, yapılan tebliğ aklı ikna etmekle beraber vicdanı da tatmin etmelidir Tebliğ, kalbe gıda olup onun alacağı kudsî lezzetleri vermekle beraber, nefis için de hayırlara müşevvik olmaya, günahların içindeki elem ve sıkıntıları göstererek onlardan vazgeçirmeye vesile olmalıdır

Bediüzzaman Hazretleri, ayet ve hadislerle İslamî ölçüler olarak emredilen esaslara göre tebliğ faaliyetini göstermiştir Risale-i Nurları mütalaa ve ondan istifade ederken müşahede ettiğimiz tebliğ esaslarının en mühimleri bize göre şunlardır:

1) Başta iman olarak işe temelden başlamak
2) İman hakikatlerini akıl ve kalbin kabul edeceği ölçülerle açıklamak
3) Tebliğin tesirli olabilmesi için söylediklerimizi yaşamak
4) İhlas düsturlarına riayet etmek
5) Tebliğde bulunduğumuz kişilere muhabbet beslemek
6) Annenin evladına gösterdiği şefkatle muamele etmek
7) Aczimizi ve fakrımızı bilip, kabul ettirmeyi Allah’dan bilmek
8) “Allah kabul ettirir” ümit ve azmini muhafaza ederek hareket etmek
9) Tebliğin farz olmasına binaen, bunu aksattığımız takdirde Allah’ın azabından korkmak
10) Nefis ve vicdana müessir olacak şekilde tebliğ yapmak