01.İlim öğrenmek. Allahtan ancak alim kulları korkar.
02. Kur’anı-Kerimi anlayarak ve düşünerek okumak.
03. Allah’ın güzel isimlerini, yüce sıfatlarını bilmek ve bu bilinçle Allaha ibadet etmek.
04. Peygamberimizin hayatını okumak , ibret ve ders almak.
05. Selefi salihin büyüklerimizin hayatını okumak, ibret almak ve ders almak.
06. İslam dininin güzelliklerini teemmul etmek, düşünmek ve yaşamak.
07. Allah’ın kevni ayetlerini düşünmek ve inceleyerek ders almak.
08. İbadet konusunda çok çalışmak salih amelleri çoğaltmak. Örneğin: Namaz, Zekat, Sadaka, Oruç, Hac, Ümre, Zikir, İstiğfar, Dua etmek, Sıla-ı rahim ve bunlara benzer ibadetleri çoğaltmak.
09. Kalbi amellere önem vermek. Örneğin: Korku, Haşyet, Sevgi, Reca, Allah’a teveccüh etmek, tevekkül ve benzerleri gibi.
10. Allahın kullarına ihsan etmek, iyilik etmek.
11. Hikmetle, güzel öğütle insanları, Allah’a davet etmek.
12. Gücün ve kuvvetin nisbetinde emri maruf, nehyi-anıl-münker yapmak.
13. İyi ve salih kişilerle oturmak.
14. Yalanın, günahın icra-i faaliyet yapıldığı meclislerden kaçınmak.
15. İnsanlar arasına girmekten, cok uykudan, cok konuşmadan ve cok yemeden kaçınmak.
16. Gözleri harama kapamak.Yani haramlardan korumak.
17. İnsanların ellerindekinden ictinab edip iffet içre yaşamak.
18. Doğru dürüst konuşmak. Zira doğruluk insanı iyiliğe götürür.
19. Dini emirleri yasama konusunda kendinden önde olana bakmak.
20. Dünya ve dünya işlerinde ise, kendinden aşağıda olana bakmak.


İMANI AZALTAN SEBEBLER

01. Cehalet, bilgisizlik.
02. Gaflet.
03. Din emirleri yaşamaktan kaçmak ve unutmak.
04. Günahları işlemek.
05. Hased etmek.
06. Kötü arkadaşlar.
07. Şeytan ve şeytana tabi olmak
08. Kötülüğü emreden nefis.
09. Dünya fitnesi.
10. Gözü Allah’ın haram kıldığı şeylere salmak, yani haramlara bakmak.
11. Gıybet etmek, söz taşımak.
12. Allah’ın kızdığı şarkı,türkü ve yalan sözleri dinlemek.
13. Çok yemek, içmek. Uyumak ve insanların arasına girmek.