İmanin bazi şubeleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: Îman yetmiş küsür şubedir. En aşağı mertebesi yoldan ezâyı gidermek, en üstünü de Lâ ilâhe illallâh demektir.

İmanın şubelerinden bazıları şunlardır:

Kelime-i şehâdet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, abdeste devam etmek, cünüplükten gusletmek, Cuma günü gusletmek, sabırlı, şükredici olmak, şüpheliden sakınmak, hayâlı olmak, Allâhü Teâlâ’yı zikretmek, insanlara eziyet etmemek, mazlûma yardım etmek, zulmü terk etmek, hakâret etmemek, gıybeti, nemîmeyi terk etmek, insanların gizli hallerini araştırmamak, izinsiz başkasının evine girmemek, gözünü harama bakmaktan korumak, ibret almak, hayrı gösteren sözleri dinleyip onunla amel etmek, sadakayı malının iyisinden vermek, kötü sözü terk etmek, ırzını (namusunu) muhâfaza etmek, diline sâhip olmak, tevbe etmek, tevekküllü olmak, huşûlu olmak, faydasız şeyleri terk etmek, faydalı şeylerle meşgûl olmak, boş söz söylememek; mukâvelelerini yerine getirmek, sözünü tutmak, iyilik ve takvâda yardımlaşmak, fenâlık ve düşmanlıkta yardımcı olmamak, daimâ doğru olmak, emri altındakilere iyiliği emredip fenâlıktan nehyetmek, insanların arasını düzeltmek, arabozuculuk yapmamak, mütevâzı ve yumuşak huylu olmak, ana babaya iyilik etmek, isyân etmemek ve onlara duâ etmek, merhametli olmak, büyüğe hürmet etmek ve şerefini korumak, küçüğe merhamet etmek, Allâh için sevmek, Allâh için buğzetmek, yalan sözü terk etmek, cemâatle namaza devam etmek, selâmı yaymak, hediyeleşmek, güzel ahlâka sarılmak ve kötü huylarını düzeltmeye çalışmak, sırrı saklamak, evlenmek, âile efradını sevmek, güzel kokuyu sevmek, Ensâr’ı sevmek ve Allâh’ın haramlarını büyük bilmek, mümin kardeşine silah çekmemek, ölüyü techiz ve tekfîn etmek, cenâze namazlarını kılmak, hastayı ziyâret etmek, ezâyı kaldırmak, kendisi için sevdiğini diğer müminler için de sevmek, Allâhü Teâlâ ve Resûlü kendisine her şeyden daha sevgili olmak, küfür olan hallere düşmeyi hoş görmemek.