İMANI HAYATIN SONUNA KADAR MUHAFAZA ŞARTTIR

İmanın ahiret azabından kurtarması ve ebedi saadete ulaştırması için son nefese kadar devam etmesi lazımdır. Çünkü itibar sonadır.

İmanını hayatının sonuna kadar muhafaza edemeyen kimseye, daha önceki imanı asla fayda vermez.

Bir kimse senelerce sahih bir imana sahip olduğu halde hayatının sonunda ölümü görmeden önce bir sebeple imandan çıksa ebedî azaba müstehak olur, daha önceki imanı, yaptığı ibadet ve taatı kendisine bir fayda vermez.

Bunun aksine, bütün günleri küfür ve günah ile geçmiş bir kimse hayatının sonunda iman etse ve îman üzere vefat etse ebedî saadete kavuşur, daha önce işlediği küfür ve günah kendisine zarar vermez.

İmanı yok edecek birçok sebep bulunduğundan imanı muhafaza etmek çok müşkildir.

Her müslüman daima imanını muhafaza için gayret etmeli, kendisini bu ebedî saadetten mahrum bırakacak hareket ve sözlerden son derece uzak durmalıdır.

Şayet kendisinden imana aykırı bir hal sudur edecek olursa derhal tecdidi iman ile; yeniden iman tevbe ve istiğfarda bulunmalı, her zaman korku ile ümit arasında bulunmalıdır.