"Değişen değer ölçülerimize paralel olarak örf ve adetlerimiz de bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Bunlardan birisi eş seçimidir"

"Bazı çevrelerde Osmanlı aile yapısındaki çözülmeyle birlikte görücü usulüyle yapılan evlilikler tarihe karışırken; flört yani arkadaşlık usulü ile yapılan evlilikler rağbet bulmaya başlamıştır."

"Herşeyden evvel, flörtün dinimizde yer yoktur.
Bu frenk adeti, müslüman cemiyete zarar vermek için teşvik gören bir yasaktır.
İslamiyette caiz olmayan, gün batının dahi tenkid ve yasakladığı bu çirkin adeti bir müslümanın hoş görmesi, hele hele tatbik etmesi düşünülemez.Namus ve iffet deneme tahtası değildirki."

"Her ne kadar görücü ussulüyle yapılan evlenmeler "gericilik" olarak kabul ediliyorsa da, flört usulü ile yapılan evlenmelerin de gençleri hayal kırıklığına uğrattığı bir gerçektir.
Yapılan araştırmalar da bu gerçeği doğrulamaktadır. Kadın ruhiyatçı ve yazar Karen Horney de üçüncü bir kişinin araya girmesiyle yapılan evliliklerin, flört evliliklerinden daha iyi sonuçlandığını belirmektedir."

"Çünkü flört derecelerinde gençler birbirlerine aksayan yönlerini göstermezler. Bütün güçleriyle kendilerini arkadaşlarına beğendirmek için gayret sarfederler. Kusur ve hatalrarını büyük bir ustalıkla saklamayı becerirler. Her vakit bir arada olmadıkları için, birbirlerini yalnızca güzellikler içinde görürler.
Bu durumda, iki genç tamamen hisleriyle hareket ederek romantik dünyanın insanı gibi davranırlar. Evlenip de gerçek yüzlerini ortaya koyduklarında ise pişmanlık duyarak işi ayrılmaya kadar götürebilirler."

"Şimdi burada biz, bütün evlilikler yalnızca, ana baba ve yakınların görmeleri neticesin de olsun demiyoruz.

Yalnızca büyüklerin verecekleri kararla da evlensin diye bir iddiamız yok.
Büyükler yalnızca adaylara yardımcı olmalıdır, son kararı yine adaylar vermelidir, diyoruz Nadir de olsa adyların birbirlerini beğenmeleri veta birbirlerine uygun olmamalarıda mümkün olabilmektedir.
Böyle evliliklerin netice getirmeyeceği unutulmamalıdır. Esas olan innanca, örf ve adetlerimize ters gelmeyen; İslami esaalara uygun tarzda hareket etmektir. ' ın razı olduğu davranışların neticesi de, muhakkak kişileri mutlu edecektir.inşallah.alıntı.