Güzel ahlakın en güzel örneği hiç şüphesiz ‘Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen” Efendimiz (s.a.v)dir.O Kur’an daki ifadeyle “Üsvetun Hasene(en güzel örnek)”dir.Efendimiz’in duası yine güzel ahlak idi. “Ya Rabbi senden, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim” derdi.O’nun Rabbi’ne bu talebte bulunuşu; güzel ahlakın hakiki imanın tezahürü olduğunu haber veriyor.

Kendisi bu gerçeği; “iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlardır…”[1] sözüyle vurguluyor.

Hatta diyor ki; “Kıyamet günü, müminin terazisinde, güzel ahlâktan daha ağır bir şey yoktur.”[2] Başka çare yok…

Hakiki iman huzuruna muttali olmaktan başka çare yok.

Hakiki imanın bizlerde tezahür etmesi için güzel ahlak (O’nun ahlakı)ile ahlaklanmaktan başka çare var mı?

Ya gül olmak ya da gül gibi kokmaktan gayrısı yok yok…

Ne mutlu GüL’ün kokusu ve ihtişamına bürünen gül adaylarına…
[1] Tirmizî.[2] Tirmizî.

Ahlâk! ...
Hulk kelimesinin çoğulu denilmekte,
Huy, seciye, adet anlamına gelmekte,
Kişi-toplum alışkanlığı bilinmekte,
Karakteri inceleyen bilimdir AHLÂK...

Ahlâk! ..
İslâm; iman, amel ve ahlâk temelinde,
Dinden bağımsız ahlâk, şeytanın elinde,
İslâm’daki ahlâk, dayanmaktadır vahye,
Temel prensipler bütünü denir AHLÂK...

Ahlâk! ...
Hz. Râsûlullah yaşantısı buna örnek,
Esas olan da Allah’ı noksansız bilmek,
Kula yakışır Muhammed izinde gitmek,
Allah emrini baş tacı etmektir AHLÂK...

Ahlâk! ...
Muhammed, mükemmel kişilik içindeydi,
Muhammed Ahlâkı, Kurân ahlâkı idi,
O’nu Cenab-ı Allah terbiye etmişti,
Hz. Râsûlullah yolunda olmaktır AHLÂK...

Ahlâk! ...
Temel ilkesi dürüst, namuslu olmaktır,
Başkasının malına da göz koymamaktır,
İnsanları aldatmamak, kandırmamaktır,
Huşu içinde secde etmek denir AHLÂK...

Ahlâk! ...
İbadette, sevgide olup güven vermek,
Gönül ister ki insanı, dosdoğru bilmek,
Mü’min’in her
halini, Hakk yolunda görmek,
Geleceğe ışık tutmaya denir AHLÂK...

Ahlâk! ...
Sana yapılmasını istemediğini
Sende başkasına yapma kötü illeti,
Allah sevmeseydi, yaratmazdı kişiyi,
Yaratılmışı hoş görmek
denir AHLÂK...

Ahlâk! ...
Magazin kültürü ile ahlâk yozlaşmış,
Bu şunun, o bunun, şu şununla çıkmış,
Ar-haya-edep bazılarında uzamış,
Ticari meta olarak bakılmaz AHLÂK...

Üç-beşi kazansın diye heder edilmez,
Hayvanlarda bile bir edep var bilinmez,
Akıllı kişi, derekesini düşürmez,
Şu üç günlük dünyada satılamaz AHLÂK...

Ahlâk! ...
Haysiyet, onur, şeref bütününü kapsar,
Kazanç, kayıp, yaren kapı önünden bakar,
Kirlenmiş halet-i ruhiye özden kaçar,
İnsana zulüm etmeme adıdır AHLÂK...

Kişi hak ve özgürlüğü herkese aynı,
Allah kabul etmiyor, sen ayrı ben ayrı,
Hor görme sakın Allah yolunda olanı,
Arz, Mü’min duasıyla duruyor yiğidim...

Başkasının malını kutsal bil, dokunma,
Şeytan da kudursun, ona oyuncak olma,
İnsan kutsalına sözler edip yan bakma,
Senin kutsalına söz ederler yiğidim...

Sende olan ar-haya-edep var karşıda,
Ahlâk, pazarlanmaz, yolda, evde, çarşıda,
Kutsal değer bütünüdür o, insanlarda,
Yaratılanı hoş görmek gerek yiğidim...

Huzeyfe gibi münafıkları bilmeli,
Her öleni Allah yolunda bilmemeli,
Mü’min aşkını saklamayıp göstermeli,
İman, aşikarca yaşanmalı yiğidim...

Muaz İbn-i Malik vardı pişmanlık duyan,
Yaptığını Resûle ikrarda bulunan,
Zina ettiği için “Recm” uygulanan,
Suç işlerken cezayı düşünmeli yiğidim...

Zinanın cezasına razı olabilmek,
Çalmanın da acısına dayanabilmek,
Önemli olan yapmadan bin düşünmek,
Allah razı mı bilmek gerekir yiğidim...

Ar perdesi yıkık olanda,
Haya-edep arama onda,
Loş hayat hakimse dünyada,
Hiçbir cihan gülmez yiğidim...islami sohbet, dini sohbet, dini forum