Borçlu olduğunuz için bir an önce borcunuzu ödemeniz önemli bir hassasiyettir. Üzerinizde kul hakkının kalmamasına çalışıyorsunuz.
Fakat bir de yolunuzu gözleyen bir eşiniz var. Onun da hakkını korumanız gerekir. 8 ay çok uzun bir süre. Bu süreyi en fazla dört aya indirmeye çalışın. Dört ayda bir eve gidin hanımınızdan çok ayrı kalmayın.
Çünkü şeytan boş durmaz karı koca arasına soğukluk vermek için her türlü fitliği yapar. Bu konuda şöyle bir ölçü var:
Hz. Ömer bir gece Medine sokaklarında teftiş yapıyordu. Bir ara kulağına bir şiir gelir. Bir kadın eşi dört aydır cephede olduğu için sıkıldığını ve kocasını özlediğini bir şiirle dile getiriyordu.
Hz. Ömer bunun üzerine kızı Hafsa'ya evli bir kadının kocasından en fazla ne kadar ayrı kalabileceğini sorar. Hz. Hafsa da bu sürenin en fazla üç/dört ay olabileceğini belirtir.
Bu olay üzerine Hz. Ömer komutanlara evli erkeklerin en fazla cephede dört ay tutulmasını ve dört ayda bir izinli olarak evine gönderilmesi talimatını verir.