Kudüs ve civarındaki Osmanlı Mirasının milletimize tanıtılmasını sağlamak
Ayrıca bölgede bulunan Osmanlı Mirası’nın, gerek tarihi eserler gerekse kültürel varlıkların tehlike altında olduğunu milletimize bildirmek ve bilgilenmesini sağlamak
Kudüs, Mescid-i Aksa ve bölge civarındaki mevcut Osmanlı Mirası’nın öncelikle ciddi ve metodolojik bir çalışma ile kayıt altına alınmasını sağlamak Hem arkeolojik hem de siyasi bağlamda kimliklendirilmesi için çalışmalar yapmak Kayıp veya tahrip edilmiş eserlerin ortaya çıkarılmasını sağlayarak özgürlüğüne kavuşturmak Gerektiğinde dünya üzerindeki diğer kuruluşlar ile birlikte hareket ederek ortak projeler doğrultusunda restorasyon çalışmalarına öncülük etmek veya bizzat yürütmesini koordine etmek Türk Milleti’nin burada ki eserler üzerinde haklarının olduğunu ifadelendirmek Bu doğrultuda bütün dünyanın gündemine getirerek kamuoyu oluşturmak
Diğer bir yandan, bölge ile irtibatın Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki gibi daima sıcak ve canlı kalmasını sağlamaktır
Birbirlerinden sürekli haberdar olan ve her türlü yardımlaşma ve dayanışma örnekliği oluşturarak ümmet şuurunun yeniden canlandırılmasını sağlayarak “tarih bilinci”nin oluşmasına vesile olmak Bölgede milletimizi nesne konumundan “özne” konumuna yükseltilmesini ve inisiyatif alma özelliğini yeniden canlandırma noktasında ufuk açıcı çalışmalar yapmak