Sildim endişeleri;
İçten içe kemiren kuşkuya güve düştü,
Güven verdi gönlüme huzurun neşeleri,
Hülyalârın içinde gerçeğim bir/e düştü
Büründüm pembeleri, sildim endişeleri…

Nazar değdi gözlerden;
Aynalardan yansıyan kıskanç yüzler bin parça,
Kırık dökük gülmeler, kırık dökük bakışlar,
Gönlümün göklerinde kıvrılmaktaydı ayça
Sevgi yoksunluğuyla nazar değdi gözlerden;

Buldum saltanatları;
Teslim aldım poyrazı, lodoslar var taframda,
Açıldı özgürlüğe gönlümün kanatları,
Muhabbetin aşları bitmez oldu soframda,
Mutluluk sarayında buldum saltanatları

Yoldaş ettim kendime;
Sevgiye susuz kalmış pembe, mavi gülleri,
Gözümdeki çiylerle sığmaz oldum bendime,
Savurdum âsumana küllenmiş bülbülleri,
Sevdânın güllerini yoldaş ettim kendime

Susadım rahmetine;
Vuslatına ermeden dağılmıyor efkârlar,
Titriyor âminlerim, muhtâcım himmetine,
Dolmayan bulutları indirmiyor rüzgârlar,
Çatlayan dudaklarla susadım rahmetine

Sergül Vural